Фауст вічний образ дуже потрібно?

Другие предметы | 10 - 11 классы

Фауст вічний образ дуже потрібно!

Ответить на вопрос
Ответы (1)
18POLINKA16 20 июл. 2018 г., 20:00:20

Образ Фауста у творчостiЙ.

В. Гете та О.

С. Пушкiна Творчий дух Фауста лине до нас iз загадковихiхимернихвiкiв Середньовiччя i Вiдродження, коли людина пройнялася вiрою усвою всемогутнiсть, озброївшись силами таємничої науки алхiмiї, шукала філософський камiнь, задопомогоюякого збираласяперетворити будь - який метал на золото, шукала "елiксир життя", щобповернути собiмолодість.

Уцейчасз`являютьсяпереказипромагiвi чорнокнижникiв, якiпродавалидушудияволу, щобтойдопомiг осягнути таємницю буття.

Одна з найпопулярнiших легендСередньовiччя - легендапро доктора Фауста, яка виникла навколо історичноїособистостi, що вразила уяву народу.

Фауст - особа iсторична, про що свiдчатьчисленніспогади його сучасників.

Вiн жив на межi 15 i 16 столiть, мав iм`я Йоган - Георгiю згiдно з католицьким i лютеранськимзвичаєм, прізвище Фауст.

Вченіпорiзномупояснюютьпоходженняйого прізвища.

Одні стверджують, щовонопоходитьвiднiмецького Faust, що в перекладiозначаєкулак.

Iншiвбачаютьвньому псевдонiм, утворений вiд латинського Faustus - щасливий.

Цей псевдонiм пiдкреслював успiшнийхарактердiяльностiвченого, мага, астролога, віщуна.

Сам Фаустназивавсебеiлiкаремi хiромантом.

Отже, точки зору лютеранськоїцерквивiнпрагнув недозволених знань, азначитьзаслуговувавзасудження, був грiшником, бо з точки зору людини тогочасуцiзнанняможна здобути тiльки в союзi з дияволом.

Письмові джерела повiдомляють також, щоФаустбувпрофесором, читавлекціїврiзних унiверситетах, мав учнів - послідовників.

Ще за життя вченого про нього ходили рiзнi розповiдi про його вчинки, вякихвбачали щось незвичайне, фантастичне.

ЗагинувФауствнаслідокнесподіваноїкатастрофи, яка вразила сучасникiв.

Передбачають, що це був вибухулабораторії вченого.

Iсторичний Фауст помер близько 1540 року.

Цяостання подiявжиттiвченогонадалаподальшогоiмпульсу розвитку легенди.

Фауст стає популярним улюбленим героєм народної легенди.

Його образ в легендi несе на собi вiдбиток часу.

Вiн людина, яка заради знання готова знатися i з нечистою силою, iтомувкiнцi легенди диявол забирає Фаустадопекла.

Водночасвiнтиповий представникепохиВiдродження, смiливийiбезстрашнийшукач таємних знань i заборонених шляхiв отримання цих знань.

Як вiдомо, найбiльшяскравi, глибокi, художньодовершенi образи створенi фольклором, наприкладГеракл, Прометей, Микула Селяникович, Василиса Прекрасна, Петрушка, донихналежитьi Фауст.

Всi цi герої гармонiйно поєднували думку i почуття.

Головна суть фаустiвського сюжету - жагабезмежногознання, допитливiсть, свобода духу - приваблювалабагатьохписьменникiв наступних епохи зумовила світову популярнiсть образу Фауста.

Нижчевроботiминамагатимемосяз`ясуватипитання, як легендапроФаустатрансформуваласявтворчостiЙ.

В. Гетеi О.

С. Пушкiна, видатногонiмецького просвiтникаiкласика російської лiтератури.

Вiдомо, що на О.

С. Пушкiна трагедiя "Фауст" справила неабияке враження, i поет у 1825 роцi пишевiрш"Сцена iз Фауста".

Один росiйський мандрiвник познайомив з ним Й.

В. Гете, i той послав Пушкiну О.

С. вподаруноксвоєперо, якимписав "Фауста".

Гете з його тонким сприйманнямстаровини, вiдчувкрасута значимiсть цього сюжету ще в юностi.

Письменниквiддавосновнiй книзi 62 роки свого життя.

Безперечно, Гете знав не тiльки легенду про Фауста, а йлiтературнiобробки.

Використаввiнтакожi легенду про Симона - мага.

Гете знайшов простий спосiб, як поєднати цi два сюжети : Мефiстофель омолоджує вченого i перетворює йогона юнака.

Такий задум, засловаминiмецькогописьменникаТомаса Манна, міг народитися тiльки"зюнацькогоритмукровi"поета.

Гетевський Фауст малочимсхожийзiсвоїмипраобразами.

Він надiлений рисами людини не Середньовiччя, аепохиВiдродження.

Мабуть, тому вся культура нової доби булавизначенаШпенглером,

як "фаустiвська".

Твiр складається з Посвяти, Театрального вступу, Прологута двох частин.

В "Пролозi на небi" показується зустрiч Господата йогоархангелiвiзМефiстофелем, яканабуваєсимволiчного значення.

Основний предмет розмови - це людина.

Хтовонатака?

Яке ii мiсце в свiтi?

У пролозi Господь утверджує силулюдської особистостi, ii здатнiсть до розвитку, пошуку смислу життя, хоча погоджується, що вонанедосконала.

СаметакоюлюдиноюБог уявляєФауста.

АлеГосподьтакожневизнаєМефiстофеляяк уособлення зла, i це пiдтверджують його слова :

Таким, как ты, я никогда не враг.

Из духов отрицания ты всех мене

Бывал мне в тягость, плут и весельчак.

Из лени человек впадает в спячку.

Ступай, расшевели его застой,

Вертися пред ним, томи и беспокой

И раздражай его своей горячкой.

Полинка00 13 дек. 2018 г., 14:04:49 | 5 - 9 классы

Образ фауста на украинском?

Образ фауста на украинском.

ThEDeSmOnT 1 апр. 2018 г., 02:48:56 | 5 - 9 классы

Будь ласка дуже потрібно твір на нім мові на тему "Мій будинок"?

Будь ласка дуже потрібно твір на нім мові на тему "Мій будинок".

Mmapov 17 дек. 2018 г., 01:08:06 | 5 - 9 классы

Приветствую каждого : - Складіть ланцюжок подій, що відбуваються у творі Гете "Фауст"?

Приветствую каждого : - Складіть ланцюжок подій, що відбуваються у творі Гете "Фауст".

- Напишите последовательность событий, которые происходят в сочинении Гете "Фауст".

(по типу плана).

Лераaaaaaa 12 мая 2018 г., 01:19:26 | 5 - 9 классы

Чому життя найвища цінність?

Чому життя найвища цінність?

(по етиці)ДУЖЕ ПОТРІБНО!

Profikym 21 мар. 2018 г., 07:07:32 | 5 - 9 классы

Бородьба добра і зла в трагедії Гете "Фауст"?

Бородьба добра і зла в трагедії Гете "Фауст".

Qazxswedcqee 2 июн. 2018 г., 23:34:30 | 5 - 9 классы

Ставлення автора до мефистофеля (трагедия Фауст)?

Ставлення автора до мефистофеля (трагедия Фауст).

WASD1 25 апр. 2018 г., 16:52:45 | 5 - 9 классы

Твір - мініатюра "Які цінності вище за багатство"?

Твір - мініатюра "Які цінності вище за багатство".

Будь ласка, дуже потрібно.

Lera1111111 30 сент. 2018 г., 07:15:49 | 10 - 11 классы

В чому сенс життя Фауста?

В чому сенс життя Фауста.

Olgaskirdina 6 янв. 2018 г., 08:23:03 | 5 - 9 классы

Напишіть будь ласка міні - проект "Професія дощового черв"яка"?

Напишіть будь ласка міні - проект "Професія дощового черв"яка".

Мені дуже потрібно для природознавства.

Наперед дякую!

Sermusmn 25 нояб. 2018 г., 08:09:08 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте конфлікт першої частини твору Фауст Гете?

Проаналізуйте конфлікт першої частини твору Фауст Гете.

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Фауст вічний образ дуже потрібно?, относящийся к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Другие предметы вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.